Bakım, Onarım, Servis ve Eğitim Hizmetleri

Ham Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları Tesislerinin Güvenliği Projesi kapsamında kurulan sistemlere yönelik olarak...

Boru Hatlarının Havadan Kontrolü

Doğal afetler, yer hareketleri ve başkaca sair sebeplerle BOTAŞ Doğalgaz İletim ve Piyasa İşlemleri Daire Başkanlığının kontrol ve denetiminde BOTAŞ tarafından...

Depolama, Petrol ve Gaz Projelerine İlişkin Danışmanlık Hizmeti

BPSIC tarafından doğrudan kendisinin veya bağlı kuruluşları aracılığıyla, depolama ve petrol ve gaz projelerine ilişkin bilgi birikimine dayalı olarak danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Duyurular

Duyurular

TÜMÜNÜ GÖSTER
İhale İlanları

İhale İlanları

TÜMÜNÜ GÖSTER

BOTAS Pipeline Services Hakkında

Şirketimiz (BOTAS PIPELINE- BPSIC ), BOTAŞ’ın bir alt kuruluşu olup Ham Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları Tesislerinin Güvenliği Projesi kapsamında kurulan sistemlerine yönelik olarak bakım, onarım ve servis hizmetlerinin bir bütün olarak tek elden yerine getirilmesini teminen Bakım Onarım ve Servis Hizmetlerini sağlamaktadır.

Ayrıca, BPSIC tarafından doğrudan kendisinin veya bağlı kuruluşları aracılığıyla, depolama ve petrol ve gaz projelerine ilişkin bilgi birikimine dayalı olarak sondaj ve danışmanlık hizmeti verilmekte ve bağlı olduğu şirket BOTAŞ ile birlikte 3. taraflara da kaynakçı-montajcı işçilik hizmetleri sağlamaktadır. Talep halinde makine ekipman kiralamaları da şirketimizin diğer bir faaliyet alanıdır.